Město přátelské dětem: Co se nám povedlo...

Cílem bylo ukázat veřejnosti, městské správě a samozřejmě také dětem i rodičům, jaké možnosti může veřejný prostor nabízet dětem ve věku 7-15 let.

Kromě toho jsme chtěli představit výsledky participačního plánování s dětmi v Bubenči, oslovit místní radní a dosáhnout většího otevření radnice v prezentování záměru na úpravy veřejného prostoru.

Podpořili jsme děti v tom, že jsou rovnocennými uživateli veřejného prostoru a mají právo vyslovovat svá přání a potřeby. Doufáme, že díky projektu si alespoň někteří obyvatelé čtvrti uvědomili, že i děti zde mají svůj hlas.

Nešlo by to bez podpory partnerů, dobrovolníků a organizací, kteří oživili program festivalu, například tvůrčími dílnami, jógou pro děti, ukázkou triků na skateboardech nebo hudebním představením.

Doporučení ostatním: Záštita místní správy a ochota spolupracovat je naprosto zásadní pro realizaci projektu. Pokud se v komunikaci objeví překážky, může to celý projekt zabrzdit a je pak těžké udržet počáteční nadšení dobrovolníků. Je důležité si klást malé, snadno realizo- 
vatelné postupné cíle.