Prvním ročníkem festivalu Děti a město vyvrcholila dlouhodobá spolupráce dětí z místních základních škol a spolku Město přátelské k dětem. Návštěvníci si mohli vyzkoušet práci architektů a designerů, hru s volnými stavebními prvky a spoustu venkovních aktivit. Součástí festivalu byla i výstava autorských návrhů dětí s vyhlášením těch nejzajímavějších nápadů, jak by žáci své okolí rádi změnili.

V současné době v Bubenči neexistuje nabídka aktivit pro děti ve věku 7-12 let, přestože pobyt venku a postupné osamostatňování je pro tyto děti extrémně důležité. Smyslem projektu bylo jednak ukázat veřejnosti, městské správě a samozřejmě také dětem a jejich rodičům výsledky předchozího participativního plánování s dětmi v Bubenči, ale také dostat téma do širšího povědomí a pomoci realizaci trvalých změn ve veřejném prostoru českých měst.

Spolek Město přátelské k dětem se od roku 2013 zabývá problematikou plánování a navrhování městského prostředí vhodného pro všestranný rozvoj dětí. Jeho cílem je dosáhnout plánování veřejného prostoru, které bude zohledňovat přání, zájmy a potřeby dětí žijících ve městech.

www.childfriendlycity.cz
www.facebook.com/MestoPratelskeKDetem
 

Ilustrační foto: archiv spolku

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2016
realizace2017
grant nadace82 800,- Kč