Děti a město / Praha 6

Projekt spolku Město přátelské k dětem navazuje na dřívější participativní plánování s dětmi v Bubenči. Zdejší školní děti si vyzkouší hru s volnými stavebními prvky a vytvoří instalaci ve veřejném prostoru. Doprovodný program ukáže, že město může sloužit dětem i jinak, než jsme zvyklí, a že hra se neodehrává pouze na hřištích.

V současné době v Bubenči neexistuje nabídka aktivit pro děti ve věku 7-12 let, přestože pobyt venku a postupné osamostatňování je pro tyto děti extrémně důležité. Smyslem projektu je jednak ukázat veřejnosti, městské správě a samozřejmě také dětem a jejich rodičům výsledky předchozího plánování, ale také dostat téma do širšího povědomí a pomoci realizaci trvalých změn ve veřejném prostoru českých měst.

Spolek Město přátelské k dětem se od roku 2013 zabývá problematikou plánování a navrhování městského prostředí vhodného pro všestranný rozvoj dětí. Cílem je dosáhnout plánování veřejného prostoru, které bude zohledňovat přání, zájmy a potřeby dětí žijících ve městech.

www.childfriendlycity.cz
www.facebook.com/MestoPratelskeKDetem
 

Ilustrační foto: Facebook spolku

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2016
realizace2017
grant82.800 Kč